Devamlılık

Légende ci-dessous
Devamlılık

EKO-TASARIM YAKLAŞIMIMIZ

01_ConceptionTasarım aşamasından hemen sonra mühendisler yaşam döngüsünün her aşamasında aracın çevre üzerindeki etkisini en aza indirmeyi hedeflemektedir.

CO2 emisyonlarının kesilmesi kilit bir gerekliliktir. Bu amaca ulaşmak için, ağırlık kontrolü, aktarma organları teknolojisi ve aerodinamik gibi birçok alanda harekete geçiyoruz. Her pazara özel etkin ve güvenilir çözümler üzerinde durarak, sera etkisi için küresel bir yanıt uygulamayı hedefliyoruz.

 

Geleceğin Teknolojisi

Mühendislerimiz, otomobillerin çevresel etkisinde devrimci ilerleme sağlayacak teknolojik çözümler üzerinde aktif çalışıyorlar. Yeni jenerasyon Stop & Start sisteminin 2010’dan itibaren dağıtımına, 2011’den itibaren melez çözümlere ve sıfır emisyonlu araçların kullanıma sunulması Citroën, düşük CO2 emisyonlu araç segmentindeki konumunu güçlendirecektir.

Kaynaklar ve geri dönüştürülebilirlik

Yakıt tüketimini ve CO2 ve diğer kirleticilerin emisyonlarını sınırlamanın yanısıra, eko-tasarım politikamız, araçlarımızı imal etmek için kullanılan malzemeleri dikkatle seçerek doğal kaynakların kullanımını optimize etmeyi amaçlıyor. Ayrıca, geri dönüşümünü teşvik ederek ömrünü tamamlamış araçların (ELV) çevreye olası etkisini azaltmayı hedefliyoruz.

Örnek Olarak: C3 Picasso

Yeni C3 Picasso’da (lastikler hariç) bulunan 170 kg’lık polimerlerin yaklaşık% 11’i “yeşil” “malzemelerdir. Bu terim üç farklı materyali kapsar:
– geri dönüştürülmüş malzemeler;
– ahşap ve bitkisel lif gibi doğal malzemeler;
– biyomalzemeler, petrokimya sektöründen ziyade yenilenebilir kaynaklardan üretilen polimerler.

Örnek olarak; Doğal lifler parsel rafının, çizme astarının veya kapı panellerinin imalatında kullanılır. Otomotiv endüstrisinden geri dönüştürülmüş plastikler, çamur korumalarını yapmak için hammadde olarak kullanılırlar.

ISO 14001 belgesi

02_FabricationTüm üretim sitelerimiz ISO 14001’e dayalı bir çevre yönetim sistemine sahiptir. Bu uluslararası standart, yönetim ve organizasyon için küresel olarak kabul görmüş bir norm belirlemektedir.

Sertifikasyon süreci on yıl önce başlamış ve 2007 yılından bu yana ISO 14001 sertifikasına sahip tüm tesislerimizde olgunluk aşamasına gelmiştir. 1996’da oluşturulan bu standart, üreticilerin, Süreçlerin çevre üzerindeki etkisini kontrol edin ve ölçün. Bu nedenle, tüm personel için uygun eğitim verilmesini içerir.

Otomotiv endüstrisi, döküm, işleme, metal presleme, gövde montajı, yüzey işlemi, boya ve son montaj gibi bir dizi faaliyeti kapsar. Bu tesisler çevre için yüksek bir “” risk oluşturmamakla birlikte “” (1996 Avrupa Sözlüğü olan Soveso direktifinde belirtildiği gibi), yine de kontrol etmeye çabaladığımız bir dizi çevresel etkiye neden olurlar.

1) Boya Atölyeleri: 1995 yılından beri, boya çözücüleriyle üretilen uçucu organik bileşiklerin (VOC’ler) araç başına emisyonlarını yarıya indirdik.

2) Dökümhaneler: ileri teknoloji ekipmanı (plazma meşale) ve gelişmekte olan kontrol sistemleri kullanarak, dökümhane toz emisyonlarını önemli ölüde azaltmıştır.

3) Su tüketimi: tasarruflu su tüm endüstriyel sitelerimiz için kilit bir hedeftir. Bu politika, 1995 yılından bu yana araç başına düşen su tüketiminin 2.5 faktöründe kesilmesini mümkün kılmıştır.

4) Üretim atığının% 94’ü toparlandı: Tesislerimiz yılda 700.000 ton metal atığı üretmekte ve çelik fabrikaları ile dökümhanelerde kullanılmak üzere geri kazanılmaktadır. Diğer atıkların% 82’si diğer kurtarma kanallarıyla işleniyor. Toplam iyileşme oranı% 94’tür.

SÜREKLİ BÜYÜYEN AĞ

03_Réparation– Onaylanmış kuruluşlar vasıtasıyla şebekede otomotiv atıklarının toplanması için sıralama;
– Ağın ulusal ve Avrupa yönetmeliklerine uygun olmasını sağlamak için yasa uyumluluğu;
– Atıkları izlemek ve doğru şekilde geri dönüştürülmesini sağlamak için izlenebilirlik.

Farkındalık ve sorumluluk

2008 Paris Motor Show’da Citroën ‘GreenPact’i başlattı. Bu yeni çevre yaklaşımı, Fransa’daki satış ağının değişen mevzuata uymasına ve çevresel etkisini (atık yönetimi, kimyasal depolama, ömrünü tamamlamış parçaların izlenebilirliği, vb.) Daha iyi yönetmesine yardımcı olmak için kurulmuştur.Bunu başarmak için, GreenPact çok çeşitli eğitim araçlarını kullanır ve ağ ile soğutucuları toplayan ve işleyen kuruluşlar gibi diğer uzman oyuncular arasında temasları teşvik eder.

Toplama ve yönetim

Citroën ağı, on beş yıl önce çevreye karşı sorumlu yöntemleri kullanarak ömrünü tamamlamış araçların (ELV’lerin) toplanması ve işlenmesi için bir yapı getirdi.
Bakım ve onarım atıklarının toplanması ve sınıflandırılması, kullanım ömrü sona eren ürünlerin (ELP’ler) yerine getirildiği ve Fransa’da GreenPact’in bir parçası olarak uygulanan yönetim yöntemleri doğrultusunda organize edilmektedir.

Dekontamisyon

Her aracın tasarımı, ömrünü tamamlamış dekontaminasyon aşaması dikkate alınarak bu işlemi daha da kolaylaştıracaktır. Bir örnek vermek gerekirse, boşaltmayı kolaylaştırmak için yakıt deposunun en alt noktasına bir işaret koyulur. Aynı zamanda, Citroën mühendisleri tarafından, dekontaminasyon işleminin bir parçası olarak çıkarılması gereken her bölüm için erken bir aşamada bir sökme işlemi geliştirildi.